آدرس : تهران – میدان منیریه – خیابان معیری – رو به روی بانک اقتصادنوین – پلاک ۱۴۵
تلفن : ۶۶۹۷۸۳۸۸-۰۲۱