قطع : رحلی

نوع کاغذ : گلاسه

تعداد صفحات : ۱۳۶

دایرة المعارف محصل:
این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، یک دانشنامه عمومی است. در این دائره‌المعارف علاوه بر ذکر مفاهیم عمومی به موضوعات مربوط به بدن انسان، طبیعت و حیوانات پرداخته‌شده است. سازوکارهای بدن انسان، دانستنی‌های محیط‌زیست، بزرگجثهترینها در جهان جانوران و موضوعات علمی ابتدایی به‌صورت کاملاً مصور ارائه‌شده‌اند. نحوه صفحه‌آرایی و تصاویر به‌کاررفته در این کتاب، امکان یادگیری دانش آموزان را به‌مراتب افزایش می‌دهد. ترتیب مداخل به‌صورت الفبایی بوده که امکان جستجو در مطالب را برای خواننده فراهم می‌کند. در این کتاب سعی شده است که برای درک بهتر مطالب، در ابتدای پاراگراف، ابتدا تعریفی از مدخل ارائه شود. مداخل مربوط به فرهنگ ایران و اسلام و همچنین بومی‌سازی دیگر موضوعات در حد توان، به‌صورت کاملاً ابتکاری صورت گرفته که جذابیت بیشتری به کتاب بخشیده است.