قطع : رحلی

نوع کاغذ : گلاسه

تعداد صفحات : ۲۳۲

علوم
قدرتمندترین سلاح بشر، علم، انسان را از خرافات رها ساخته و کیفیت زندگی را برای وی بالا می‌برد. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش سفری مهیج به اکتشافات علمی است. چیدمان مطالب در این کتاب موضوعی است و اطلاعاتی درباره موضوعاتی چون علم حیات، علم مواد، علم فیزیک، علم کره زمین و فضا بیان‌شده است. این مجموعه بومی‌سازی شده و این بدان معنا است که اطلاعاتی درباره نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان ایرانی، اختراعات و دستاوردهای علمی ایرانیان در تمامی رشته‌های دانش از زمان باستان تا کنون ارائه‌شده است.