قطع : رحلی

نوع کاغذ : گلاسه

تعداد صفحات : ۹۵۲

فرهنگ دکتر بابک اعتمادی:
تعداد فرهنگ‌ها و یا واژه‌نامه‌های یک زبان، نمایانگر میزان اهمیت یک کشور به زبان و دیرینه آن جامعه و پیشرفت در این زمینه است. فرهنگ‌های زبان، نقش بسیار مؤثری در ادبیات و همچنین آموزش عمومی جامعه دارند و این آموزش است که می‌تواند آدمی را از خرافات و وهم رهانیده و دید او را نسبت به زندگی حقیقی‌تر ‌نموده و لذت زندگی را افزایش ‌دهد.
این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش با دارا بودن بیش از ۱۵۰۰۰ مدخل، جامع‌ترین مجلد این مجموعه محسوب می‌شود. این کتاب یک فرهنگ واژگان فارسی به فارسی می‌باشد که دربرگیرنده شرح و معانی مداخل ادبی، اجتماعی، علمی، صنعتی، عمومی و همچنین اعلام (اسامی خاص) تاریخی و جغرافیایی است. گردآوری، ترجمه و تألیف این کتاب با بهره‌گیری از منابع گسترده،۱۰ سال به طول انجامیده است. در تعاریف به‌کاررفته در این کتاب، حتی‌الامکان از اصطلاحات تخصصی فنی و زبان‌شناسی استفاده‌نشده و این ویژگی، کتاب را برای عموم قابل‌استفاده نموده است. در این کتاب سوگیری نسبت به شاخه و یا گرایش خاصی وجود ندارد و سعی بر آن بوده که حجم مطالب مربوط به علوم مختلف تقریباً یکسان باشد؛ این خصوصیت در بخش اعلام نیز رعایت شده است.
چیدمان این کتاب، ابتدا به‌صورت فصل‌به‌فصل و در ۵۹ بخش صورت گرفته بود که فرآیند جستجو را دشوار می‌ساخت. درنهایت در جهت سهولت فرآیند تحقیق دانش‌پژوهان تصمیم گرفته شد که فهرست بندی کتاب به‌صورت الفبایی صورت گیرد و برخی از مداخل آن نیز جهت تفهیم بیشتر مطالب به‌صورت مصور ارائه شود.
برخلاف کتب مشابه غربی که تمرکز اصلی‌شان بر فرهنگ و زبان کشور خود است، این فرهنگ با هزاران مدخل بومی، یک منبع مناسب جهت تحقیق درزمینه فرهنگ ایران و اسلام می‌باشد.