قطع : رحلی

نوع کاغذ : گلاسه

تعداد صفحات : ۲۰۰

فضا
انسان‌ها در ایام قدیم با چشم غیرمسلح به مشاهده آسمان، خورشید و دیگر ستارگان می‌پرداختند و تنها با تعریفی خرافی به تفسیر آن می‌پرداختند. ولی امروزه با پیشرفت علم، بشر از این خرافات رهایی جسته و به درک عمیق‌تری از فضا دست‌یافته است. این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش نگاهی به علم نجوم بوده و کاوشی در دانستنی‌های انسان از فضا ارائه می‌دهد. چیدمان مطالب در این کتاب موضوعی است و اطلاعاتی با سرفصل‌های فضا چیست؟، اکتشاف فضا، منظومه شمسی، ستاره‌های دنباله‌دار و شهاب‌ها، اسرار فضا و فضا برای همه بیان‌شده است. این مجموعه بومی‌سازی شده و این بدان معنا است که تلاش شده مطالبی درباره علم نجوم و دستاوردهای فضایی ایران ارائه شود.