ترجمه : مرحوم جواد فاضل
تذهیب : استاد محمد رضا هنرور
تابلوهای خوشنویسی : استاد مهدی خداپناه
نگارگری : استاد امیرحسین آقامیری
خوشنویسی رایانه ای : کاوه اخوین
ترسیم رایانه ای تذهیب : فرید هنرور
قطع : رحلی
نوع کاغذ : مارگانو (معطر)
نوع جلد : چرم با قاب بازشو
تعداد صفحه : ۴۸